• Dansschool Urban TalentZ en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor vermissing en/of beschadiging van persoonlijke eigendommen van de deelnemer aan de activiteiten.

 • Dansschool Urban TalentZ en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel opgelopen tijdens deelname aan de door haar georganiseerde activiteiten.

 • Dansschool Urban TalentZ en haar docenten kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor voorvallen die gebeuren voor of na de uren van de les waarvoor u zich inschrijft.

 • Onze verzekering dekt lichamelijke letsels opgelopen tijdens de lessen.

 • Dansschool Urban TalentZ behoudt zich het recht om aan ieder de toegang tot de dansschool te weigeren zonder het opgeven van redenen.

 • Bij verhuizing wordt u verzocht uw nieuwe adres door te geven.Tevens wordt u verzocht bij wijziging van uw telefoonnummer dit te melden.

 • Het is niet toegestaan om met ander schoeisel dan dansschoenen de vloer te betreden. Met dit schoeisel mag men zich niet buiten begeven. Het betreden van de vloer op blote voeten is toegestaan.

 • Bij een lange afwezigheid (door bv. ziekte) dient u dit te melden.

 • Enkel leden en hun begeleiders hebben toegang tot de zaal.

 • De betaling dient pas te gebeuren na het volgen van een eerste proefles.

 • Wanneer het lidgeld niet binnen de bepaalde termijn (aangegeven na de eerste proefles) betaald wordt, kan u geweigerd worden.

 • Indien de deelnemer niet in staat is om de lessen te volgen of om een andere reden lessen mist, is er geen recht op restitutie. Mits uitzondering van aangetoonde medische redenen (o.a. doktersbewijs).

 • Restitutie van het lidgeld is niet mogelijk bij voortijdige beëindiging van het volgen van de lessen.

 • Het is verboden affiches en/of ander promotiemateriaal van de dansschool te hangen tegen/aan openbare gebouwen zonder een daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming verkregen te hebben van de dansschool.

 • Discriminatie in verband met geloofsovertuiging, politieke overtuiging en/of persoonlijke geaardheid wordt niet geaccepteerd.

 • Dansschool Urban TalentZ heeft het recht schade veroorzaakt aan het gebouw en/of materialen veroorzaakt door de deelnemer te verhalen bij de deelnemer.

 • U dient, als ouder of verantwoordelijke, uw kind te begeleiden tot de lesgever in de zaal aanwezig is en uw kind onmiddellijk na de les weer af te halen. Wij kunnen als school geen opvang bieden voor en na de te volgen les.

Door betaling van het lidgeld verklaart u bekend te zijn met het reglement en akkoord te zijn met het reglement.